Wiho Metal là một nhà cung cấp, kho dự trữ và trung tâm xử lý ống thép chuyên nghiệp. Chúng tôi đang làm việc với nhà máy thép quốc doanh như BAO STEEL và VALIN STEEL, các kim loại WIHO đã cung cấp đường ống và hàng hóa dạng ống nước dầu (OCTG), vỏ và đường ống cho ngành dầu khí. Đường ống do chúng tôi cung cấp tuân theo các yêu cầu của API 5CT và 5L với nhiều loại thép, hoàn toàn phù hợp cho tất cả các môi trường sản xuất và vận chuyển dầu hoặc khí tự nhiên

Có bất kỳ câu hỏi nào về Sản phẩm của chúng tôi?