Tại Wiho Metal, chúng tôi chủ yếu cung cấp và phân phối thép được sử dụng cho các ứng dụng công cụ, kết cấu, khuôn dập, bánh răng và ổ trục, chúng tôi cũng cung cấp một lượng đồng berili, đồng niken và các hợp kim đồng khác cho môi trường nước biển, hệ thống ngưng tụ và trao đổi nhiệt , các ứng dụng điện tử, ô tô, hàng không vũ trụ và dầu khí, một số trong số chúng được thiết kế đặc biệt để cắt tự do và hầu hết được sử dụng rộng rãi cho mục đích chung.

Có bất kỳ câu hỏi nào về Sản phẩm của chúng tôi?